سعید کمریان

سه شنبه 12 مرداد 1400 EnglishCV

نام: سعید کمریان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک خودرو
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: k a m a r i a n . s a e e d @ y a h o o . c o m


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ایران 1396
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رازی کرمانشاه ایران 1390
کارشناسی مهندسی مکانیک صنعتی جندی شاپور ایران 1388

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
اجزای ماشینساختمان آموزشي شماره1303سه شنبه14:00-16:00کارشناسی
انتقال حرارتساختمان آموزشي شماره1307سه شنبه18:00-20:00کارشناسی
دینامیکساختمان آموزشي شماره1301شنبه و یکشنبه16:00-18:00کارشناسی
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنOptimization of functionally graded beams resting on elastic foundationsMH Yas, S Kamarian, JE Jam, A Pourasghar1/1/2011
باز کردنFree vibrations of three-parameter functionally graded plates resting on pasternak foundationsJE Jam, S Kamarian, A Pourasghar, J Seidi1/1/2012
باز کردنEffect of the aspect ratio and waviness of carbon nanotubes on the vibrational behavior of functionally graded nanocomposite cylindrical panelsJE Jam, A Pourasghar, S Kamarian11/1/2012
باز کردنThree-dimensional free vibration analysis of functionally graded nanocomposite cylindrical panels reinforced by carbon nanotubeM.H. Yas, A. Pourasghar, S. Kamarian, M. Heshmati1/29/2013
باز کردنCharacterizing elastic properties of carbon nanotube‐based composites by using an equivalent fiberJE Jam, A Pourasghar, S Kamarian, Sh Maleki2/1/2013
باز کردنFree vibration analysis of three-parameter functionally graded material sandwich plates resting on Pasternak foundationsSaeed Kamarian, Mohammad Hossein Yas, Aminallah Pourasghar5/1/2013
باز کردنLocal aggregation effect of CNT on the vibrational behavior of four‐parameter continuous grading nanotube‐reinforced cylindrical panelsA Pourasghar, MH Yas, S Kamarian5/1/2013
باز کردنEshelby-Mori-Tanaka approach for vibrational behavior of functionally graded carbon nanotube-reinforced plate resting on elastic foundationM.H. Yas S. Kamarian, A. Pourasghar11/1/2013
باز کردنOptimization of four-parameter FGM sandwich platesusing imperialist competitive algorithmSeidi, Jamal & Saeed Kamarian12/25/2013
باز کردنApplication of imperialist competitive algorithm and neural networks to optimise the volume fraction of three-parameter functionally graded beamsMohammad Hosein Yas, Saeed Kamarian, Amin Pourasghar1/2/2014
باز کردنApplication of firefly algorithm and ANFIS for optimisation of functionally graded beamsSaeed Kamarian, Mohammad Hosein Yas, Amin Pourasghar, M Daghagh4/13/2014
باز کردنElasticity Solution for free vibration analysis of four-parameter functionally graded plates resting on Pasternak foundationsS. Kamarian, A. Pourasghar, R. Moradi-Dastjerdi5/5/2014
باز کردنتحلیل ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای ساندویچی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیتهکمریان, سعید؛ مهدی بداغی و محمود شاکری5/12/2014
باز کردنFree vibration response of sandwich cylindrical shells with functionally graded material face sheets resting on Pasternak foundationS Kamarian, M Sadighi, M Shakeri, MH Yas9/1/2014
باز کردنارتعاشات آزاد ستون های ساندویچی هدفمند قرار گرفته بر بستر الاستیک تحت نیروی تعقیب کننده2. نوری زاده, محسن؛ جمال صیدی و سعید کمریان3/13/2015
باز کردنMechanical material characterization of an embedded Carbon nanotube in polymer matrix by employing an equivalent fiberA Pourasghar, S Kamarian4/1/2015
باز کردنDynamic stability analysis of functionally graded nanocomposite non-uniform column reinforced by carbon nanotubeAmin Pourasghar, Saeed Kamarian10/1/2015
باز کردنFree vibration analysis of functionally graded nanocomposite sandwich beams resting on Pasternak foundation by considering the agglomeration effect of CNTsSaeed Kamarian, Mahmoud Shakeri, MH Yas, Mahdi Bodaghi, A Pourasghar11/1/2015
باز کردنFree Vibration Analysis of Conical Shells Reinforced with Agglomerated Carbon NanotubesFrancesco Tornabene Saeed Kamarian, Mostafa Salim, Rossana Dimitri2/1/2016
باز کردنThree‐dimensional analysis of carbon nanotube‐reinforced cylindrical shells with temperature‐dependent properties under thermal environmentA Pourasghar, R Moradi‐Dastjerdi, MH Yas, A Ghorbanpour Arani, S Kamarian4/29/2016
باز کردنNatural frequency analysis and optimal design of CNT/fiber/polymer hybrid composites plates using mori‐tanaka approach, GDQ technique, and firefly algorithmS Kamarian, M Shakeri, MH Yas5/31/2016
باز کردنDifferential quadrature based nonlocal flapwise bending vibration analysis of rotating nanobeam using the eringen nonlocal elasticity theory under axial loadAmin Pourasghar, Mostafa Homauni, Saeed Kamarian11/1/2016
باز کردنThermal buckling analysis and stacking sequence optimization of rectangular and skew shape memory alloy hybrid composite platesS.KamarianM.Shakeri5/1/2017
باز کردنThermal buckling optimisation of composite plates using firefly algorithmSaeed Kamarian, M Shakeri, Mohammad Hosein Yas7/4/2017
باز کردنVibrational behavior of non‐uniform piezoelectric sandwich beams made of CNT‐reinforced polymer nanocomposite by considering the agglomeration effect of CNT sS Kamarian, M Bodaghi, A Pourasghar, S Talebi9/1/2017
صفحه 1 از 2 (30 مورد)قبلی[1]2بعدی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیر مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلاماسفند 1396تاکنون
 

بازدید: 2295

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سعید کمریان می‌باشد.